Ürünler


1kablo
Ürün Adı : Kablo Hurdası
Ürün Kodu : KBL001
Ürün Hakkında Detaylı Bilgi

Hurda Kablo Elkektrik ve elektronik ürünlerin imalatını yapan fabrikalardan ve bunun gibi iş yapan yerlerin üretim sonunda hurda olarak ayrılan kablolardır. Firmamız hurda kablo alanlar arasında en iyi hizmet veren tecrübeye sahip firmalardan biridir.


mersin hurda demir

mersin hurda demir


Ürün Adı :
Paslanmaz
Ürün Kodu : PSL001
Ürün Hakkında Detaylı BilgiHurda Paslanmaz, hurdacılık ve geri dönüşüm alanında çok önemli bir yer kaplamaktadır. Çünkü geri kazanım olarak ve çok bulunması bakımından Hurda Paslanmaz çok rağbet görmektedir. Bizden teklif almadan Hurda Paslanmazlarınızı satmayın. En güncel ve yüksek değerden Hurda Paslanmazlarınızı alıyoruz.


mersin hurda demir


Ürün Adı :
Çelik
Ürün Kodu : ÇLK001
Ürün Hakkında Detaylı BilgiÇelik Bileşiminde; % 1,8’den daha az karbon bulunan, demir karbon alaşımı. Alaşımlı çeliklerde karbon oranı % 2,1’e kadar çıkabilir. Çelik üretimi milli ekonominin gelişme göstergelerinden biridir. Üretimi basit madencilik ve çiftçiliğin tersine teknolojiye ihtiyaç gösterir. Çelik; demiryollar, motorlu vasıtalar, uçak ve diğer modern makinalar için esastır


mersin hurda demir

Ürün Adı : Pirinç
Ürün Kodu : PRN001
Ürün Hakkında Detaylı BilgiPirinç, bakıra çinko katılarak elde edilen sarı renkteki alaşımların genel ismi. Pirinçte bulunabilen diğer bazı elementler, kalay, kurşun, nikel, mangan, demir, alüminyum, arsenik, antimon ve fosfordur. Mangan ihtiva eden bazı pirinçlere tunç da denilmektedir. Aslında tunç (veya bronz) bakır-kalay alaşımıdır.

Pirinç milattan önceki devirlerde dahi bilinmektedir. Günümüze kadar ulaşan en eski pirinç malzeme, kalamin pirincidir.


mersin hurda demir

mersin hurda demir


Ürün Adı :
Demir
Ürün Kodu : DMR001
Ürün Hakkında Detaylı BilgiDemir, atom numarası 26 olan bir elementtir. Simgesi Fe dir (Lat. Ferrum dan).Demir, yerkabuğunda en çok bulunan metaldir. Yerkürenin merkezindeki sıvı çekirdeğin de tek bir demir kristali olduğu tahmin edilmekle birlikte, demir nikel alaşımı olma ihtimali daha yüksektir. Dünyanın merkezindeki bu kadar yüksek miktardaki yoğun demir kütlesinin dünyanın manyetik alanına etki ettiği düşünülmektedir.


mersin hurda demir

Ürün Adı : Alimünyum
Ürün Kodu : AL001
Ürün Hakkında Detaylı BilgiAlüminyum (veya aluminyum, Simgesi Al). Gümüşümsü renkte sünek bir metaldir. Atom numarası 13 tür. Doğada genellikle boksit cevheri halinde bulunur ve oksidasyona karşı üstün direnci ile tanınır. Bu direncin temelinde pasivasyon özelliği yatar. Endüstrinin pek çok kolunda milyonlarca farklı ürünün yapımında kullanılmakta olup dünya ekonomisi içinde çok önemli bir yeri vardır.

Alüminyumdan üretilmiş yapısal bileşenler uzay ve havacılık sanayii için vazgeçilmezdir. Hafiflik ve yüksek dayanım özellikleri gerektiren taşımacılık ve inşaat sanayiinde geniş kullanım alanı bulur.Alüminyum,yumuşak ve hafif bir metal olup mat gümüşümsü renktedir. Bu renk, havaya maruz kaldığında üzerinde oluşan ince oksit tabakasından ileri gelir. Alüminyum, zehirleyici ve manyetik değildir. Kıvılcım çıkarmaz.


mersin hurda demir

Ürün Adı : Çinko

Ürün Kodu : ÇNK001
Ürün Hakkında Detaylı BilgiÇinko (Lat. Zinkum, İng. Zinc, Alm. Zink), mavimsi açık gri renkte, kırılgan bir metal. Elementlerin periyodik tablosunda geçiş elementleri grubunda yer alır. Düşük kaynama sıcaklığı dikkat çekicidir.


mersin hurda demir

Ürün Adı : Kurşun

Ürün Kodu : KRŞN001
Ürün Hakkında Detaylı BilgiKimyasal bir eleman. Sembolü Pb, atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21 dir. Taze kesilmiş yüzünde metalik parıltısı olan gri renkte bir metaldir. Havada yüzeyi ince donuk bir tabaka ile örtülür.


mersin hurda demir

Ürün Adı : Bakır
Ürün Kodu : BKR001
Ürün Hakkında Detaylı BilgiBakır elementi Türkiye’nin önemli yer altı kaynaklarından biridir. Bakır doğada bileşik ve serbest olarak bulunur. Bakır altın ve gümüş ile aynı gurupta olup altın ve gümüşten sonra gelen değerli bir elementtir. Bakırlar 3 kategoride incelenir bunlar 1. Tabii bakır, 2. Sülfürlü bakır, 3. Oksitli bakır.


mersin hurda demir

Ürün Adı : Parça Sac
Ürün Kodu : PS001
Ürün Hakkında Detaylı Bilgiİstenilen Ölçü Ve Ebatlarda Parça Sac Satışları Başlamıştır.


mersin hurda demir

Ürün Adı : Tabaka Sac

Ürün Kodu : TS001
Ürün Hakkında Detaylı BilgiTabaka Saç Satışlarımız Başlamıştır.